مراسم عروسی ستاره و مصطفی

محل : باغ تاج | تاریخ : 96/12/11 | برگزار کننده : تشریفات مجالس ژان پیر