در اینجا برخی از نمونه کار های اجرا شده توسط تیم تشریفات ژانپیر را ملاحضه می فرمایید. نمونه کارها بر اساس تاریخ مرتب شده اند.