آموزش رقص دو نفره عروس و داماد

آموزش رقص دو نفره عروس و داماد

طراحی رقص رسمی دونفره عروس و داماد
آموزش رقص باله ایرانی
آموزش رقص معاصر ایرانی
آموزش اتودهای کلاسیک
*
آموزش رقص بصورت کاملاً خصوصی