هدیه ویژه تشریفات ژانپیر برای عروس دامادهای پاییز و زمستان

ورودی ۱۰۰% رایگان بیش از ۲۰ باغ عروسی در غرب و شرق تهران

 ⁦⁩⁦⁦⁩⁩⁦⁦هدایای همراه با منوی یک ستاره ی تشریفات ژانپیر:

⁦⁩ ۵۰٪ تخفیف روی منوی یک استودیو ایونت

“یا”

ورودی ۵ باغ عروسی منتخب رایگان

.

هدایای همراه با منوی دو ستاره ی تشریفات ژانپیر ⁦:

منوی یک استودیو ایونت رایگان

“یا”

⁩ امکان انتخاب از بین ۱۰ باغ عروسی با ورودی رایگان 

.

هدایای همراه با منوی ۳ ستاره تشریفات ژانپیر ⁦:

پکیج شماره ۲ استودیو ایونت رایگان به همراه اجرای فرمالیته در تهران

“و”

ورودی باغ انتخابی عروس و داماد از بین 15 باغ عروسی 100% رایگان

.

هدایای همراه با منوی VIP تشریفات ژانپیر:

پکیج دو استودیو ایونت رایگان به همراه اجرای فرمالیته خارج از کشور

“و”

ورودی باغ انتخابی عروس و داماد از بین ۲۰ باغ عروسی ۱۰۰% رایگان

.

جهت دریافت مشاوره رایگان تماس بگیرید

 ۰۲۱۲۲۰۸۹۷۵۷     ۰۲۱۲۲۰۸۹۷۰۶     ۰۹۱۲۴۰۳۵۰۹۱