فیلم نمونه کار عروسی – تشریفات مجالس ژانپیر

در اینجا فیلم عروسی برخی عروس و دامادهای عزیزمون که دوستشون داشتیم رو آوردیم.  این مراسم ها توسط تیم تشریفات عروسی ژانپیر اجرا شده است. نمونه کارها بر اساس تاریخ مرتب شده اند. امیدواریم شما هم دوستشون داشته باشید. برای مشاهده کامل نمونه کارها و فیلم ها به صورت حضوری در دفتر ژانپیر پذیرای شما هستیم.