تاریخچه گیفت عروسی

تاریخچه گیفت عروسی که امروزه در عروسی ها خیلی رواج دارد چیست ؟از قرن ها [...]