• اسپرینگ رول

• چیپس قارچ

• استیک مرغ چوبی

• بال کنجدی

• کنتاکی

• فیله گریل

• اِمپادانا

• پیز فینگر

به ازای هر مهمان ۵ تکه به همراه ظروف مخصوص

برگشت به صفحه منوها