• میگو کبابی

• اسپایسی تایلندی

• مرغ چوبی

• آسادیلو (قارچ شکم پر) ژاپنی

• روماکی(فیله مرغ، جگر گوساله، روغن زیتون، …) کره ای

• بال کنجدی

• فیله گریل

• رول کالیفرنیا ( پنیر گودا، آرد ذرت، نان تست،…)

• اسپرینگ رول

• روتی مرغ

• چکسلواکی (پنیر مخصوص کبابی به همراه کنجد)

• کباب مغولی

• پاچینی

به ازای هر مهمان ۵ تکه به همراه ظروف مخصوص

برگشت به صفحه منوها